شرکت نرم‌افزار و سخت‌افزار ایران (نوسا) بیش از 20 سال سابقه در تولید نرم‌افزارهای مخصوص نگهداری و جستجوی منابع کتابخانه‌ای دارد. سری اول نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای نوسا فقط در شبکه‌های محلی درون کتابخانه‌ها قابل استفاده بود و جستجوگران کتاب یا سایر منابع کتابخانه‌ای لازم بود برای اطلاع از موجودی کتابخانه‌ها به محل آنها مراجعه کنند.

با پیدایش اینترنت سری دوم نرم‌افزارهای نوسا ارائه شد که امکان جستجوی منابع کتابخانه‌ها را از طریق شبکه اینترنت فراهم می‌کرد. دیگر لازم نبود که برای جستجوی منابع یک کتابخانه به مکان آن مراجعه کرد ولی اطلاعات منابع هر کتابخانه فقط در وب سایت همان کتابخانه موجود بود. دیری نپایید که با افزایش تعداد کتابخانه‌ها و مراکز اسناد در اینترنت، نیاز به جستجوی همزمان و یکباره در آنها برای کاربران حس شد.

شرکت نوسا برای پاسخگویی به این نیاز سری سوم نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای خود را به نام سیمرغ تولید و روانه بازار کرد. نرم‌افزار سیمرغ دارای یک ویژگی استثنایی است و آن اینکه کتابخانه‌های مجهز به سیمرغ می‌توانند علاوه بر منابع خود، امکان جستجوی منابع سایر مراکز مجهز به سیمرغ در شبکه اینترنت را هم فراهم کنند. به این ترتیب مفهومی به نام شبکه سیمرغ پا به دنیای اینترنت گذاشت که تمام کتابخانه‌های مجهز به سیمرغ را به یکدیگر وصل کرد. هر کتابخانه یا مرکز اسناد مجهز به سیمرغ در واقع یک میزبان در این شبکه است که کاربران با اتصال به هر کدام از این میزبان‌ها می‌توانند در کل شبکه سیمرغ بطور همزمان به دنبال کتاب یا سایر منابع کتابخانه‌ای خود بگردند. این شبکه که بیش از 8 سال از عمر آن می‌گذرد در حال حاضر بزرگترین و مهمترین شبکه جستجوی منابع کتابخانه‌ای در ایران است و دارای بیش از 80 میزبان با موجودی بیش از 10 میلیون جلد انواع کتاب و سایر منابع کتابخانه‌ای است.

کتابخانه‌ها و مراکز اسناد دارای منابع متنوعی هستند ولی به طور کلی می‌توان منابع آنها را به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم کرد. منابع عمومی به منابعی می‌گویند که فقط خاص یک کتابخانه نیست و هر کتابخانه مانند دیگران فقط نسخه‌هایی از آنرا در اختیار دارد. از مهمترین این منابع می‌توان کتاب را نام برد. منابع اختصاصی به منابعی می‌گویند که محتوای آن متعلق به کتابخانه است و جای دیگری نمی‌توان آنرا یافت. از مهمترین منابع اختصاصی کتابخانه‌ها می‌توان پایان‌نامه را نام برد.

جستجوگران منابع عمومی مانند کتاب، می‌توانند نیاز خود را از کتابخانه‌های متعدد و یا کتابفروشی‌ها برآورده کنند ولی برای دسترسی به منابع اختصاصی لازم است حتما به کتابخانه صاحب آن مراجعه کنند. با توجه به مطالب فوق شرکت نرم‌افزار و سخت‌افزار ایران (نوسا) به این فکر افتا